Apr 06, 2019

काठमाडौं मुद्रण उद्योग संघबाट प्रकाशित भित्तेपात्रो विमोचन तथा नयाँ बर्ष २०७६ को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम ।

भित्तेपात्रो प्रकाशन तथा नयाँ बर्ष २०७६ को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम।