Executive Committee

Sunil Gopal Shrestha
Advisor


Rajendra Bistha
Advisor


Arun Sapkota
Advisor
9851135422
mghpress@gmail.com

Gopal Prasad Dhakal
President
9851002107
dhakalgp17@gmail.com

Prem Kumar Upayadha
Past President


Ghananarayan Shrestha
Vice-Precident


Prem Prasad Acharya
Secretary
9851180945
kpa2068@gmail.com

Durga Prasad Dhakal
Joint-Secretary


Bishnu Prasad Pokharel
Treasurer


Kumod Khatiwada
Member


Shyam Sundar Gaihre
Member
9851185042
sbprintersnpublication@gmail.com

Tilak Bahadur Adhikari
Member


Bhagabat Dhakal
Member


Sanju Karki
Member


Laxman Prasad Silwal
Member


Khilnath Luitel
Member


Manab K. C.
Member


Ramhari Basnet
Member
9851009683
ram99basnet@gmail.com

Yogendra Rai
Member


Manoj Siwakoti
Member