Executive Committee

Gopal Prasad Dhakal
Past President
9851002107
dhakalgp17@gmail.com

Prem Kumar Upayadha
Advisor


Ghananarayan Shrestha
Precident


Prem Prasad Acharya
Vice_Precident
9851180945
kpa2068@gmail.com

Durga Prasad Dhakal
Secretary


Bishnu Prasad Pokharel
Joint-Secretary


Kumod Khatiwada
Tressure


Shyam Sundar Gaihre
Vice Tressure
9851185042
sbprintersnpublication@gmail.com

Laxman Prasad Silwal
Member


Khilnath Luitel
Member


Manab K. C.
Member


Yogendra Rai
Member


Manoj Siwakoti
Member


DB Basnet
Advisor


Pradip Kumar BasnetJanak Khadka
Member


Gayatri Adhikari
Member


Hari AdhikariShankar Dhakal
Member