Former Executive Committee

Gopal Prasad Dhakal
President
9851002107

Prem Kumar Upadaya
Past-President


Ghananarayan Shrestha
Vice-President
9851097604

Prem Prasad Acharya
Secretary
9851180945
premacharya1@yahoo.com

Durga Prasad Dhakal
Joint-Secretary


Kishwor Lamsal
Treasurer


Bishnu Prasad Pokharel
Member


Shambhu Saha
Member


Kumod Khatiwada
Member


Shanju Karki
Member


Bhagabat Dhakal
Member


Tilak Bahadur Adhikari
Member


Shyam Sundar Gaihre
Member
9851185042
sbprintersnpublication@gmail.com

Nanda Kishor Shrestha
Advisor


Rajendra Bista
Advisor
9851009683

Bashudev Dhakal
Advisor


DB Basnet
Advisor